Szkolenie Zmiany w Prawie Pracy

 

Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego”
NIP 738-10-00-790 REGON 490486514 KRS 0000038274
Podmiot Prowadzący Agencję Zatrudnienia nr 7370 od 29-06-2011 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu "Centrum Szkoleniowego Zawodowego" w Gorlicach

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu pt.:

 

ZMIANY

 

W PRAWIE PRACY

 

W 2016 r. wchodzą w życie dwie ustawy nowelizujące Kodeks pracy. Pierwsza z ustaw wprowadza skuteczniejszy sposób limitowania umów o pracę na czas określony oraz zmienia okresy wypowiedzenia umów o pracę. Druga z ustaw wprowadza zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem. W nadchodzącym roku wchodzą również zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych które zmieniają sposób naliczania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych przy zawieraniu umów cywilno-prawnych.

 

Data: 03.02.2016 r. (środa)  godz.9:00

Miejsce: Gorlice, Stowarzyszenie „CSZ”, ul. Michalusa 4

Cena: 150zł brutto/os.

 

P r o g r a m   s z k o l e n i a :

1. Omówienie zmian kodeksu pracy dotyczących umów o pracę

Zmiany wchodzące w życie w 2016 r.

 • jakie rodzaje umów o pracę pozostaną w przepisach po zmianach
 • zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny
 • na ile miesięcy oraz ile umów o pracę na czas określony można zawrzeć z pracownikiem
 • ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy a limit umów na czas określony
 • skutki zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy na czas określony
 • do jakiego rodzaju umów o pracę nie stosuje się ograniczeń
 • skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące
 • skutki zawarcia 4 umowy na czas określony
 • obowiązki informacyjne wobec PIP w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony dłuższy niż ustawowy
 • sankcje za niepowiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy
 • zmiany w okresach wypowiadania umów na zastępstwo oraz na czas określony
 • możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

2. Nowe uprawnienia do urlopów związanych z rodzicielstwem

Zmiany, które weszły w życie w 2015 r.

- Urlopy macierzyńskie

Zmiany wchodzące w życie w 2016 r.

- Urlopy rodzicielskie

- Zmiany w urlopach macierzyńskich w przypadku adopcji

- Zmiany w urlopach ojcowskich

- Zmiany w urlopach wychowawczych

- Zmiany dotyczące opieki nad dzieckiem do 14 roku życia

3. Omówienie zmian ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Zmiany wchodzące w życie w 2016 r.

·         zbieg umowy zlecenia z kolejnymi umowami zlecenia

·         sumowanie podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

·         wykonywanie umowy zlecenie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

·         zbieg wykonywania więcej niż jednej umowy zlecenia z innymi tytułami do świadczeń

·         osoby z prawem do emerytury lub renty a umowy zlecenia

·         sumowanie podstaw wymiaru składek a niezdolność do pracy

4. Urlopy wypoczynkowe w sytuacjach wątpliwych

 • dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego – stanowisko PIP z 10 kwietnia 2015 r.
 • obniżenie urlopu po okresie niewykonywania pracy – stanowisko PIPDół form

5.      Dyskusja

 

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y!

Galeria produktu

Zobacz również inne produkty tej kategorii

Projektowania i artystyczne szycie firan
do ustalenia po zebraniu grupy osób
Zobacz więcej
Kurs Obsługi Żurawi Przenośnych (HDS)
24 września
godzina 15:00
przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Kurs kucharz małej gastronomii
przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Księgowość w małej i średniej firmie wspomagana komputerowo
listopad
godzina --:--
przyjmujemy zapisy
Zobacz więcej
Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07.00 - 15.00
Wtorek 07.00 - 15.00
Środa 07.00 - 15.00
Czwartek 07.00 - 15.00
Piątek 07.00 - 15.00
2019 Copyright - Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach. Wszelkie prawa zastrzeżone