Kursy-Szkolenia

Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach ma przyjemność zaoferować Szanownemu Państwu bardzo bogatą ofertę kursów, szkoleń i nauczania policealnego, wychodzącą naprzeciw potrzebom w zakresie dokształcania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia nowego poszukiwanego na rynku pracy zawodu.
 

Współczesny rynek pracy charakteryzujący się dużą dynamiką i zmiennością wpływa na nasze
podejście w sprawach kształcenia, edukacji zawodowej i podnoszenia kwalifikacji.
 

Aby, znaleźć dobrze płatną pracę lub utrzymać swoje dotychczasowe miejsce zatrudnienia
musimy ciągle doskonalić swoje umiejętności i podnosić na coraz wyższy poziom nasze kwalifikacje
zawodowe.

 

Naszą ofertę kierujemy do osób, które myślą o:

  • podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych
  • zdobyciu nowego zawodu
  • zmianie pracy
  • otworzeniu własnej działalności gospodarczej

 

Aktualnie prowadzimy kursy w następujących specjalnościach:
»
spawania w metodzie: MIG, MAG, TIG, elektroda otulona 111, spawanie gazowe 311

» zgrzewania rurociągów (NOWOŚĆ)  zgodnie z normą PN-EN 13067:2021-02 dla branży gazowniczej  i wodociągowej :

-  metodą doczołową HS  grupa materiałowa 3,4 i 3,5

-  metodą elektrooporową HM grupa materiałowa 3,6, 3,7, 3,8

» kierowców wózków jezdniowych

» przewóz towarów niebezpiecznych ADR (kurs początkowy oraz doskonalący)

» przewóz osób i rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym (w celu uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych),

» kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

» napełnianie zbiorników samochodowych zasilanych gazem skroplonym - LPG (dający uprawnienia TDT),

» obsługi suwnic z kabiny, z poziomu roboczego i bezprzewodowych (dający uprawnienia UDT)

» obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern (dający uprawnienia TDT)

» na uprawnienia energetyczne Typu “E” i Typu “D” (uprawnienia SEP),

» kurs kelnerski

» kurs barmański

» obsługa kasy fiskalnej

   » Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w zakresie:

   » opieki długoterminowej,

   » pielęgniarstwa psychiatrycznego

   » pielęgniarstwa rodzinnego

 » Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych w zakresie:

    » resuscytacji krążeniowo-oddechowej

    » wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego (EKG)

    » leczenia ran

    » szczepień ochronnych

Dane teleadresowe Odwiedź nas w placówce
Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach Józefa Michalusa 1 lok. 4, Biurowiec Glinik - III piętro, 38-300 GORLICE
Zobacz na mapie
Godziny pracy Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Poniedziałek 07.00 - 15.00
Wtorek 07.00 - 15.00
Środa 07.00 - 15.00
Czwartek 07.00 - 15.00
Piątek 07.00 - 15.00
2019 Copyright - Stowarzyszenie Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach. Wszelkie prawa zastrzeżone