Aktualności

   
 


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego” z siedzibą 38 - 300 Gorlice ul. Michalusa 1/4, więcej o przysługujących Państwu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych na naszej stronie w zakładce „Polityka Prywatności


 

 

Kurs - Szkolenie Zmiany w Prawie Pracy

Termin: do ustalenia, przyjmujemy zapisy

 

Stowarzyszenie „Centrum Szkolenia Zawodowego”
NIP 738-10-00-790 REGON 490486514 KRS 0000038274
Podmiot Prowadzący Agencję Zatrudnienia nr 7370 od 29-06-2011 r.

Szanowni Państwo,

W imieniu "Centrum Szkoleniowego Zawodowego" w Gorlicach

mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu pt.:

 

ZMIANY

 

W PRAWIE PRACY

 

W 2016 r. wchodzą w życie dwie ustawy nowelizujące Kodeks pracy. Pierwsza z ustaw wprowadza skuteczniejszy sposób limitowania umów o pracę na czas określony oraz zmienia okresy wypowiedzenia umów o pracę. Druga z ustaw wprowadza zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem. W nadchodzącym roku wchodzą również zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych które zmieniają sposób naliczania składek z tytułu ubezpieczeń społecznych przy zawieraniu umów cywilno-prawnych.

 

Data: 03.02.2016 r. (środa)  godz.9:00

Miejsce: Gorlice, Stowarzyszenie „CSZ”, ul. Michalusa 4

Cena: 150zł brutto/os.

 

P r o g r a m   s z k o l e n i a :

1. Omówienie zmian kodeksu pracy dotyczących umów o pracę

Zmiany wchodzące w życie w 2016 r.

 • jakie rodzaje umów o pracę pozostaną w przepisach po zmianach
 • zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny
 • na ile miesięcy oraz ile umów o pracę na czas określony można zawrzeć z pracownikiem
 • ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy a limit umów na czas określony
 • skutki zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy na czas określony
 • do jakiego rodzaju umów o pracę nie stosuje się ograniczeń
 • skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące
 • skutki zawarcia 4 umowy na czas określony
 • obowiązki informacyjne wobec PIP w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony dłuższy niż ustawowy
 • sankcje za niepowiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy
 • zmiany w okresach wypowiadania umów na zastępstwo oraz na czas określony
 • możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

2. Nowe uprawnienia do urlopów związanych z rodzicielstwem

Zmiany, które weszły w życie w 2015 r.

- Urlopy macierzyńskie

Zmiany wchodzące w życie w 2016 r.

- Urlopy rodzicielskie

- Zmiany w urlopach macierzyńskich w przypadku adopcji

- Zmiany w urlopach ojcowskich

- Zmiany w urlopach wychowawczych

- Zmiany dotyczące opieki nad dzieckiem do 14 roku życia

3. Omówienie zmian ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Zmiany wchodzące w życie w 2016 r.

·         zbieg umowy zlecenia z kolejnymi umowami zlecenia

·         sumowanie podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

·         wykonywanie umowy zlecenie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

·         zbieg wykonywania więcej niż jednej umowy zlecenia z innymi tytułami do świadczeń

·         osoby z prawem do emerytury lub renty a umowy zlecenia

·         sumowanie podstaw wymiaru składek a niezdolność do pracy

4. Urlopy wypoczynkowe w sytuacjach wątpliwych

 • dodatkowy urlop pracownika niepełnosprawnego – stanowisko PIP z 10 kwietnia 2015 r.
 • obniżenie urlopu po okresie niewykonywania pracy – stanowisko PIPDół form

5.      Dyskusja

 

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y!mail »

Współpracowaliśmy: 

"CSZ" GORLICE

ul. Michalusa 1/4,  38-300 Gorlice
Sekretariat:
tel. 18 353 01 28  lub 500 377 311
Dział Szkoleń:
tel. 18 534 63 24

Księgowość
tel.
18 353 01 33

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WENA
tel. 
18 534 63 63

e-mail: cszgor@poczta.onet.pl

 

"CSZ" JASŁO

 ul. Wyspiańskiego 8, 38-200 Jasło

 tel/fax: (13) 446 40 64

tel. (13) 448 53 73

tel. (13) 445 32 21
e-mail:
csz.jaslo@op.pl

 

"CSZ" TARNÓW

ul. Kopernika 7, 33-100 Tarnów

tel./fax: (14) 627 48 14

tel. (14) 626 18 00
e-mail:
csztarnow@op.pl

 

"CSZ" NOWY SĄCZ

ul. Długosza 67, 33-300 Nowy Sącz
tel/fax (18) 442 15 40

tel. (18) 444 43 23

e-mail: scsznowysacz@poczta.onet.pl

 

 

 

 

 

 

 

Nasza firma posiada decyzje i programy na postawie których, wydaje dokumenty zgodne z wytycznymi:

 

  

 

STOWARZYSZENIE Centrum Szkolenia Zawodowego w Gorlicach, CSZ Gorlice, SCSZ Gorlice, cszgor,kursy gorlice, szkolenia gorlice, kursy - szkolenia zawodowe, Niepubliczna Szkoła Policealna, Studia Zaoczne, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Wena, Pracownia Badań Psychotechnicznych, Michalusa 4 38-320 Gorlice, Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych, Kurs dla kierowców wózków jezdniowych, Kurs z zakresu obsługi kasy fiskalnej, Kurs spawania metodą MIG, MAG ,TIG, elektroda otulona 111, spawanie gazowe 311, Szkolenia BHP, Kurs komputerowy, Kurs z zakresu kadr i płac, Kurs na uprawnienia energetyczne typu E i typu D (uprawnienia SEP), Badania Psychologiczne dla kierowców, bezpłatne kursy, cszgor@poczta.onet.pl, teleskopowe, kursy biurowe, szkolenia sep, hds, podesty ruchome, zwyżki, kursy handlowe, kursy gastronomiczne, szkolenia z zakresu i pomocy i p.poż, spawacz, sep, szkolenia elektroenergetyczne(sep), żurawie, kurs cukierniczy, kurs kelnerski, kurs barmański, kurs carvingu, kurs małej gastronomii, konserwator udt, barista, kursy kosmetyczne, szkolenia BHP, doskonalenie zawodowe, kurs barmański, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, kurs gastronomiczny Łabowa, seminaria, kursy kwalifikacyjne, szkolenia sep, Nowy Sącz, Limanowa, Stary Sącz, Nowy Targ, Grybów, Rytro, Nawojowa, Tęgoborze, Rabka Zdrój, Tymbark, Zakliczyn.